Thầy Cao Anh

Một kiếp người, sống được mấy mươi năm

Mà lại phải cứ sanh tâm đố kị ?

Mãi không chọn cách giản đơn bình dị

Mà cứ luôn tìm dư vị oán th.ù.

Một kiếp người, sống được mấy lần Thu ?

Mà không biết chọn cách nhu để sống

Mãi cứ cương, gây nhiễu nhương biến động

Mà tham sân dành danh vọng cả đời.

Một kiếp người, được mấy lúc thảnh thơi ?

Mà phải ôm cả biển trời th.u ha.n

Mãi không biết vị tha và chấp nhận

Mà cứ luôn tạo vướng bận chính mình..?

Một đời người...chớ chọn cách nhiêu khê

Mãi tranh chấp rồi cũng về cát bụi.

Muốn bình yên thì dừng tâm đấu đá

Mà trải lòng không tiếc nuối sân si….

🌼🌼🌼St

Ngày mới, nguyện cầu cho tất cả những người tử tế, sẽ sống cuộc đời thật tươi đẹp! ❤️❤️❤️

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

note